chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Số 10 - đường Lý Thái Tổ - phường Suối Hoa – Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0241. 3822.358

Fax: 0241.3854.070

Website: http://bacninh.dms.gov.vn/