Đội QLTT số 1 thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

Đội QLTT số 1, trực thuộc Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-CQLTT ngày 02/4/2021, số 87/QĐ-CQLTT ngày 13/4/2021, 93/QĐ-CQLTT ngày 20/4/2021, 96/QĐ-CQLTT ngày 20/4/2021  của Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Căn cứ Biên bản định giá tài sản ngày 26/4/2021 của Hội đồng định giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đội quản lý thị trường số 1 thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản như sau:

I. Thông tin của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Đội quản lý thị trường số 1

- Địa chỉ: Số 87, đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

II. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

1 -Lô 1: Lô hàng gồm Áo nữ hở vai không hiệu, giấy thể thao người lớn, đền led trang trí ô tô chạy bằng sức gió, bộ dao cạo râu bàn cạo.

- Giá khởi điểm:

2- Lô 2: Lô hàng bách hóa tổng hợp.

- Giá khởi điểm:

3- Lô 3: Lô hàng gồm vải may mặc.

- Giá khởi điểm:

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Hồ sơ pháp lý: Có ngành nghề, chức năng chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản:

a) Có đủ phòng làm việc, hội trường

b) Máy móc thiết bị văn phòng đầy đủ (máy tính, máy in, máy phô tô, máy chiếu, bàn ghế …)

c) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

- Công khai thông tin đấu giá trên phương tiện thông tin;

- Niêm yết thông báo đấu giá;

- Tổ chức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá;

- Tổ chức cho khách hàng xem tài sản;

- Thu, chi tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá;

- Tổ chức cuộc đấu giá;

- Báo cáo kết quả đấu giá;

- Chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào Ngân sách nhà nước.

d) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Có từ 4 đấu giá viên trở lên.

- Có từ 5 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trở lên.

e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

- Thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp

- Chi phí đấu giá tài sản phù hợp

g) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/4/2021 đến hết ngày 29/4/2021 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Đội quản lý thị trường số 1; Địa chỉ: Số 87, đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân. Không trả lại hồ sơ cho các tổ chức đã nộp hồ sơ. (Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Đội quản lý thị trường số 1).

V. Thời gian, địa điểm thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá:

- Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Đội quản lý thị trường số 1 sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia đấu giá không hoàn trả lại.

Đội quản lý thị trường số 1 thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng!

Cục QLTT Bắc Ninh