Đội QLTT số 3 thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

Đội QLTT số 3, trực thuộc Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-CQLTT ngày 02/4/2021, số 89/QĐ-CQLTT ngày 13/4/2021, số 95/QĐ- CQLTT ngày 20/4/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Biên bản định giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá ngày 27/4/2021 của Hội đồng định giá tài sản.

Đội Quản lý thị trường số 3 thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản như sau:

Thông tin của đơn vị có tài sản đấu giá:

Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 439B Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.820.699

Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm:

Lô hàng số 1 là Tấm xốp dán tường theo Quyết định phê duyệt số 75/QĐ-CQLTT ngày 02/4/2021 có giá khởi điểm là 9.000.000 đồng (bằng chữ: Chín triệu đồng chẵn)
Lô hàng số 2 là Vải bò khổ 1,5m theo Quyết định phê duyệt số 89/QĐ-CQLTT ngày 13/4/2021 có giá khởi điểm là 19.500.000 đồng (bằng chữ: Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
Lô hàng số 3 gồm Áo phông, Vải dệt thoi, Điện thoại di dộng, Robot hút bụi, Máy say thịt theo Quyết định phê duyệt số 95/QĐ-CQLTT ngày 20/4/2021 có giá khởi điểm là 143.100.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

 

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Hồ sơ pháp lý: Có ngành nghề, chức năng chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định.
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản:

Có đủ phòng làm việc, hội trường.
Máy móc thiết bị văn phòng đầy đủ (máy tính, máy in, máy phô tô, máy chiếu, bàn ghế …).

a) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

Công khai thông tin đấu giá trên phương tiện thông tin.
Niêm yết thông báo đấu giá.
Tổ chức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.
Tổ chức cho khách hàng xem tài sản.
Thu, chi tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá.
Tổ chức cuộc đấu giá.
Báo cáo kết quả đấu giá.
Chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào Ngân sách nhà nước.

b) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản:

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
Có từ 4 đấu giá viên trở lên.
Có từ 5 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trở lên.

c) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

Thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp.
Chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

d) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện đấu giá:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 29/4/2021 (Trong giờ hành chính).
Địa điểm: Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, Địa chỉ: Số 439B Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
Thời gian thông báo: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.
Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân. Không trả lại hồ sơ cho các tổ chức đã nộp hồ sơ. (Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Đội Quản lý thị trường số 3).

Thời gian, địa điểm thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá:

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Đội Quản lý thị trường số 3 sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

  Đội Quản lý thị trường số 3 thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia./.

Cục QLTT Bắc Ninh